REGISTRA'T

Una vegada hagi emplenat el formulari de registre, rebrà un correu electrònic amb el número de sol·licitud, l’enllaç personal on podrà consultar l’estat de la sol·licitud i una carta d’adhesió, que haurà de retornar, degudament signada pel gerent o pel director de la seva organització, a través de l’enllaç personal especificat en el correu electrònic.

La implantació de l’aplicació PROSP Cat a l’àmbit assistencial de Catalunya es fa per etapes. L’Institut Català de la Salut ja disposa de l’aplicació i, en una primera fase, es pot sol·licitar des de la resta de serveis d’atenció primària i comunitària i d’atenció especialitzada i d’hospitalària d’aguts que formin part del SISCAT, el Sistema Sanitari Integrat d’Utilització Pública de Catalunya. En fases posteriors s’implantarà en altres àmbits com són l’àmbit sociosanitari i les residències de gent gran, la salut mental i les addiccions, l’atenció continuada i urgent i altres serveis sanitaris. En última fase s’implantarà als centres sanitaris de titularitat privada.

Sol·licitant

Organització

Àmbit assistencial

Responsable TIC de la teva organització


En compliment d'allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti mitjançant aquest formulari seran tractades en un fitxer titularitat del Departament de Salut, amb NIF S-0811004-G i amb seu a Barcelona, Travessera de les Corts, 131-159 (pavelló Ave Maria) amb la finalitat de gestionar els accessos als sistemes d’informació. El sol·licitant té el consentiment de les persones de contacte que es relacionen en aquest formulari per comunicar les seves dades al Responsable del Fitxer per la gestió de les altes, baixes i modificacions de permisos d’accés. Així mateix, també l’informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’un escrit al Departament de Salut de la Generalitat, a l'adreça abans esmentada, acompanyant còpia del seu DNI.