DOCUMENTACIÓ

Fitxers que pots descarregarConeix l’aplicació PROSP Cat

L’aplicació Proactiva de Seguretat dels Pacients de Catalunya (PROSP Cat), és una eina proactiva que permet millorar la seguretat dels pacients.

Permet:
Disposar de llistes de verificació informatitzades i estandarditzades que guien i faciliten la tasca diària dels professionals.
Identificar àrees crítiques a partir dels quasi incidents detectats de forma sistemàtica i proactiva.
Disposar d’una Comunicació eficaç dels quasi incidents detectats.
Disposar d’un quadre de comandament informatitzat que faciliti la presa de decisions.
DocumentsProcés d’implantació PROSP Cat

ADHESIÓ Registre Rebrà un correu electrònic amb el número de sol·licitud, la carta d’adhesió i l’enllaç personal on podrà consultar l’estat de la sol·licitud.
Signatura de la carta d'adhesió Retornar la carta, signada electrònicament, a l’enllaç personal especificat el correu electrònic.
Compromís de la organització:La Gerència/Direcció de l’organització assumeix el compromís de la implantació del PROSP Cat en l’estratègia de Seguretat dels Pacients de l’organització que representa.
ANÀLISI Anàlisi dels requeriments tecnològics L’equip d’informàtica del PROSP Cat, fa l’anàlisi i l’avaluació dels sistemes tecnològics i operatius de què disposa l’organització.
APROVACIÓ Aprovació de la sol·licitud per part de la Comissió Estratègica PROSP Cat.
PRE-IMPLANTACIÓ Procés de pre-implantació: kick-off, sol·licitud dels requeriments tecnològics, sol·licitud dels requeriments assistencials, accés usuari demo a l’aplicació.
IMPLANTACiÓ Procés d'implantació: configuració i càrrega de l’estructura, formació als referents de Qualitat i TIC, formació en línia.
Documents


Ponències i articles PROSP Cat

  • Coneixement, innovació i tecnologia”, treballem junts per millorar la seguretat del pacient: aplicació proactiva en seguretat dels pacients proSP.Localització: Annals de Medicina, ISSN-e 2013-7109, ISSN 0210-7465, Vol. 104, Nº. 1, 2021, pàgs. 6-10.
  • Utilización de la aplicación proactiva en Seguridad del Paciente (proSP) en la atención primaria y entorno residencial durante la pandemia COVID-19. Jornada Día Mundial Seguridad del Paciente, 17 de septiembre de 2020.
  • Patient Safety Program in Primary Care Safe use of medication management during Covid_19 pandemic. OMS Webminar, 22 de maig de 2020.